Ja pra ku e nxori kokën edhe ONM

0
4

Nga Neritan Sejamini-

Ja pra ku e nxori koken edhe ONM: ne vend qe te mbaje pergjegjesi qe ka deshtuar sepse eshte institucioni qe ka bere verifikimin/vetingun e Dacit dhe e ka kualifikuar per gjyqtar vetingu pa plotesuar kushtet, ONM-ja sapo ka deklaruar se te gjthta vendimet ku ka qene Daci jane OK dhe nuk duhet te preken se jane vendime me trup gjykues dhe jo nga nje gjyqtar i vetem.

Asnje shfajesim, asnje keqardhje, asnje ndjenje perunjesie para shqiptareve per gabimet qe kane bere—thjesht arrogance!

Fatkeqesisht per ONM-ne, kete gje do ta vendose Strasburgu, dhe jo kjo trupe arrogante dhe e paafte!

P.S. Kam disa dite qe them se Daci dhe vetingu eshte frika e te huajve qe mund te “vrase” reformen, nderkohe qe komentohen ne ajer teori pa asnje baze.

Qëndrim i Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit (ONM) në përgjigje të pyetjeve të marra nga media në lidhje me procesin e vetingut:

Pas dhunës me Teatrin, qeveria e do policinë edhe më shtypëse

A është e vërtetë që ONM-ja ka hedhur poshtë një kërkesë nga një vlerësues për të marrë në konsideratë veprime disiplinore ndaj z. Daci?

Kundër z. Daci janë ngritur akuza në vëmendjen e vëzhguesve ndërkombëtarë. Ndërsa faktet i paraprinë fillimit të procesit të vetingut, vëzhguesit, sipas parashikimeve të ligjit të vetingut, nuk ishin kompetentë për të ndërmarrë veprime nga pikëpamja disiplinore. Mekanizmi disiplinor i parashikuar në ligjin e vetingut zbatohet për sjelljen e anëtarëve të institucioneve të vetingut që nga momenti i emërimit të tyre në detyrë e tutje. Sidoqoftë, ONM-ja sinjalizoi se për të vlerësuar lidhjen kriminale, personat që i paraqesin këto akuza duhet t’u drejtoheshin autoriteteve gjyqësore kompetente në Shqipëri, ashtu siç edhe ndodhi.

A duhet të revokohen të gjitha vendimet e miratuara nga Dhoma e Apelit me një anëtar të dyshuar si mashtrues?

Ne konstatojmë se puna e Dhomës së Apelit ka qenë tërësore në thelb. Vendimet e marra nga Dhoma e Apelit janë miratuar në bazë të një mekanizmi kolegjial të vendimmarrjes, nga një kolegj apeli i përbërë nga pesë anëtarë dhe për këtë arsye jo i varur nga një individ i vetëm.

Si është e mundur që ONM-ja nuk i ka vërejtur këto çështje për të cilat akuzohet zoti Daci? ONM-ja ishte pjesë e para-vetingut.

Ligji i vetingut dhe kushtetuta shqiptare i atribuojnë një rol specifik monitorimi ONM-së në procesin përpara formimit të institucioneve të vetingut. Vëzhguesit e ONM-së kishin një periudhë prej katërmbëdhjetë ditësh për të shqyrtuar të gjithë dokumentacionin e paraqitur nga kandidatët dhe më pas nxorën vlerësimin dhe rekomandimet e tyre të arsyetuara (sipas Nenit 7, paragrafi 7 i Ligjit 84/2016). Siç thuhet në secilin parashtrim para parlamentit shqiptar si autoriteti emërues, vlerësimi dhe rekomandimet e arsyetuara të nxjerra për aplikantët u hartuan në bazë të njohurive më të mira të vëzhguesve, si dhe mbi bazën e informacionit të vënë në dispozicion brenda afatit të rreptë të parashikuar me ligj. Për çështjen specifike që lidhet me mosveprimin e pretenduar të z. Dacit për t’iu nënshtruar një veprimi disiplinor gjatë kohës që shërbente si gjyqtar, ONM-ja vëren se në dokumentacionin dhe jetëshkrimin e dorëzuar nga aplikanti në vitin 2017, dhe që u është vënë në dispozicion vëzhguesve në atë kohë, kishte vetëm referencë për përvojën e tij profesionale si avokat dhe nuk kishte të dhëna për mandatin e tij të mëparshëm si gjyqtar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here