Ja lista e taksave të 2016-ës

0
38

 

taksa1Kuvendi miratoi në dhjetor paketën e re fiskale. Nga 1 janari,ka filluar edhe zbatimi i kësaj pakete. DITA sjell të gjitha ndryshimet që pësojnë taksat nga ato të vitit që lamë pas.

 PULLA E AKCIZËS
Për pijet alkoolike, birrën dhe duhanin, pajisja me pullë akcize bëhet brenda vendit, në magazinën fiskale të stokimit.

TAKSAT VENDORE

BIZNESI I VOGËL
Bizneset me xhiro nga 0 në 2 milionë lekë në vit dhe bizneset me xhiro nga 2 deri në 5 milionë lekë në vit, nuk do të paguajnë më tatimfitimi, ndërsa bizneset me xhiro nga 5 deri në 8 milionë lekë në vit do të paguajnë 5 për qind tatimfitimi.

TAKSA E TRUALLIT
Baza e taksës mbi truallin është sipërfaqja e truallit, në metër katror në pronësi apo përdorim të taksapaguesit.

 Kategoria I
Bashkia Tiranë, Durrës, Kavajë, Krujë, Lezhë, Lushnjë, Fier, Vlorë, Sarandë 0.56 Iek/m2 në vit, për shtëpitë 20 Iekë/m2 në vit, për bizneset

Kategoria II
Bashkia Shkodër, Elbasan, Berat, Korçë, Delvinë, Kurbin, Peqin, Kuçovë 0.42 Iek/m2 në vit, për shtëpitë 18 Iekë/m2 në vit, për bizneset

Kategoria III
Bashkia Gjirokastër, Përmet, Pogradec, Librazhd, Dibër, Skrapar, Mallakastër, Devoll, Tepelenë 0.28 Iek/m2 në vit, për shtëpitë 15 Iekë/m2 në vit, për bizneset

Kategoria IV
Bashkia Bulqizë, Kukës, Tropojë, Pukë, Mirditë, Malësi e Madhe, Gramsh, Ersekë, Has 0.14 Iek/m2 në vit, për shtëpitë 12 Iekë/m2 në vit, për bizneset

Të gjitha bashkitë e tjera
0.14 Iek/m2 në vit, për shtëpitë 12 Iekë/m2 në vit, për bizneset

TAKSA E FJETJES NË HOTEL Kategoria I
Bashkia Tiranë, (Kashar, Dajt, Farkë), Durrës Hotelet 4-5 yje, 350 lekë për natë fjetjeje

Bujtinë, fjetinë, motel dhe çdo njësi tjetër akomoduese, 140 lekë për natë fjetjeje

Kategoria II
Bashkia Vlorë, Fier, Sarandë, Pogradec, Korçë, Elbasan, Berat, Lushnjë, Gjirokastër, Shkodër, Kavajë, Lezhë Hotelet 4-5 yje, 175 lekë për natë fjetjeje

Bujtinë, fjetinë, motel dhe çdo njësi tjetër akomoduese, 70 lekë për natë fjetjeje

Kategoria III
Bashkia Ura Vajgurore, Kuçovë, Skrapar, Poliçan, Dibër, Bulqizë, Mat, Klos, Shijak, Krujë, Cërrik, Belsh, Peqin, Gramsh, Librazhd, Përrenjas, Patos, Roskovec, Divjakë, Libohovë, Tepelenë, Memaliaj, Përmet, Këlcyrë, Dropull, Maliq, Pustec, Kolonjë, Devoll, Kukës, Has, Tropojë, Mirditë, Kurbin, Malësi e Madhe, Vau i Dejës, Pukë, Fushë-Arrëz, Kamëz, Vorë, Rrogozhinë, Selenicë, Himarë, Konispol, Finiq, Delvinë, Krujë

Hotelet 4-5 yje, 105 lekë për natë fjetjeje

Bujtinë, fjetinë, motel dhe çdo njësi tjetër akomoduese, 35 lekë për natë fjetjeje

TAKSA E TABELËS
Tabelë për qëllime identifikimi, deri në 2 metra katrorë. Niveli i taksës bëhet zero.

Tabelë për qëllime identifikimi mbi 2 metra katrorë. Niveli i taksës bëhet 45 mijë Iekë/m2/vit.

TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË
Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri që kërkohet të kryhet ose vlera në lekë e çmimit të shitjes për metër katror të investimit të ri.

Në rastin e ndërtimeve për qëllime banimi apo njësi shërbimi nga shoqëritë e ndërtimit, të cilat nuk destinohen për përdorim në sektorin e turizmit, industrisë apo përdorim publik, taksa e ndikimit në infrastrukturë është në masën 4% deri 8% të çmimit të shitjes për metër katror.

Në rastin e ndërtimeve të tjera, niveli i taksës shprehet si përqindje e vlerës së investimit dhe është 1 deri në 3 për qind të kësaj vlere, ndërsa për Bashkinë e Tiranës është 2 deri 4 për qind e saj.

TAKSAT KOMBETARE TAKSA E MAKINAVE LUKSOZE
“Automjet luksoz” konsiderohet autovetura deri në 4+1, e cila plotëson të paktën njërin nga kushtet: ciiindratën të barabartë ose më të madhe se 3000 cm3 ose me vierë/çmim të barabartë ose më shumë se 50.000 euro.

Pavarësisht nga pagesa e taksës vjetore e mjeteve të përdorura, mbi makinat luksoze zbatohet taksë regjistrimi në masën 70.000 (shtatëdhjetë mijë) lekë për regjistrim të çdo makine luksoze dhe taksë vjetore në masën 21.000 (njëzet e një mijë) lekë çdo vit.

SIGURACIONI I MAKINAVE
Taksa mbi primet e shkruara të bëhet 10 për qind e shumës së primit. Sot taksa mbi primin është 3 për qind, nga 1 janari rritet në 10 për qind, ose 3.3 herë.

SIGURIMET SHOQËRORE PROFESIONET E LIRA
Rreth 5 mijë të vetëpunësuar si doktorë, stomatologë, farmacistë, veterinerë, laborantë, arkitektë, inxhinierë, projektues, vlerësues pronash, kontabilistë, zyra financiare, avokatë, noterë, aktualisht paguajnë kontribute në masën 6556 lekë në muaj. Nga 1 janari paga mbi të cilën do të mbahen kontributet e tyre do të caktohet nga qeveria, mes pagës minimale dhe asaj maksimale.

Kriteret e përcaktimit të pagës për efekt të pagesës së kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore mbajnë parasysh llojin e profesionit, numrin e të punësuarve, zonën ku zhvillohet aktiviteti ekonomik, niveli i të ardhurave në sektorin publik për profesione të njëjta ose të ngjashme, eksperienca në profesion dhe statusi i profesionistit.