Standard.al
Daily Archives

7 January, 2021

Rend or Ramatonomak!

RRENT, OR RAMATONOMAK Rent, or rent, rent e u thuaj Se osmanet te kane çuar Për një lajm te pa dëgjuar Se ballkanin ke…