Standard.al

Open Data: Artistët Edi dhe Gregor Rama 67 000 euro shitje veprash arti për 2019

0

Kryeministri Edi Rama ka shitur 4 633 760, afërsisht 40 mijë euro vepra arti. Ky infromacion është përfshirë në deklarimin vjetor për vitin 2019 të të ardhurave nga Kryeministri, sipas Open Data Albania. Në vitin 2018 ai ka deklaruar 929 588 Lekë dhe në vitin 2017 ka deklaruar 3 894 352 Lekë. Kryeministri ka fituar afërsisht dy herë më shumë si artistë se sa si kryeministër (të ardhura nga paga 2 024 485 Lekë). Në këtë deklarim përfshihen edhe të dhënat mbi djalin e Kryeministrit, i cili deklaron se ka shitur 27 150 Euro nga shitja e veprave të artit (pasi është likuiduar detyrimi tatimor i tatimit në burim).

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.