Standard.al
Daily Archives

12 April, 2020

Fëmijët dhe Covid-19

Nga Paul Ramchandani Ndikimi i drejtpërdrejtë i covid-19 tek fëmijët duket më pak i rëndë sesa tek të rriturit. Por pasojat…