Standard.al

Mafia infiltrohet në kompanitë e verës dhe frutave! Vazhdojnë kërkimet për të implikuarit…

0

Cosa Nostra do të ishte infiltruar në disa kompani Trentino të konsideruara ndër kooperativat kryesore bujqësore italiane në sektorin e prodhimit dhe tregtimit të verërave dhe frutave të vogla, duke bërë biznes përmes riciklimit të mallrave, tokës dhe furnizimit të mallrave nga të krimit të organizuar të tipit mafioz sicilian. Kjo dyshohet nga Prokurori Publik i Trentos, i cili ka deleguar tek financuesit e Njësisë së Policisë Ekonomike dhe Financiare të Trentos për të kryer kërkime të shumta në Trentino në zyrat e kompanive të përfshira dhe kompanive në Siçili. Fillimi i infiltrimit në ndërmarrjet Trentino daton që nga 2001 dhe për hetuesit vazhdon edhe sot. Hetimi aktualisht është kundër personave të panjohur. Procura dhe Guardia di Finanza po kryejnë hetime për të konstatuar ata që janë përgjegjës për riciklimin, përfshirjen e tyre të mundshme në shoqata kriminale të tipit mafioz, për të mbrojtur sipërmarrësit e virtytshëm Trentino, të cilët, pa dijeni për depërtimin, veprojnë në sektorin e prodhimit të verës (mbi 1.500 partnerë që japin rrush që punojnë në mbi 2.500 hektarë vreshta) dhe fruta të vogla.

standard.al

https://it.yahoo.com/notizie/mafia-infiltrata-aziende-trentino-vini-e-frutta-perquisizioni-082318829.html

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.