Standard.al

Statistikat: 4.34% e fëmijëve në Shqipëri kanë braktisur ose nuk janë regjistruar në shkollë!

0

Në 2009-n, në Shqipëri përllogariteshin rreth 14.2% të fëmijëve në moshë për të ndjekur shkollën fillore që kishin braktisur apo që nuk ishin regjistruar fare në shkollë.

Sipas të dhënave të publikuara nga “Our World in Data”, në Shqipëri nuk janë të regjistruar ose kanë braktisur shkollën fillore rreth 4.34% e fëmijëve në moshë për shkollë. Të dhënat i referohen të dhënave të mbledhura nga Banka Botërore.

Serbia ka përqindjen më të ulët në rajon të fëmijëve jashtë shkollës, me rreth 0.83%. Në Malin e Zi ky tregues përllogaritet rreth 6.18%, ndërsa në Maqedoni rreth 8.29%. Maqedonia ka përqindjen më të lartë të këtij treguesi.

Të dhënat administrative të përdorura për të llogaritur normën e fëmijëve jashtë shkolle janë ta bazuara në regjistrimet në shkollë në një datë specifike. Fëmijët, të cilët braktisin shkollën, pas datës kur merren të dhënat nuk përllogariten në këtë normë.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.