Është një vendim i kabinetit qeveritar osman i nënshkruar nga anëtarët e këtij kabineti si përgjigje në pyetjen e shtruar nga kryekomandanti osman i Vilajetit të Janinës, Esat Pashë Janina. 

Studiuesi Nexhmedin Spahiu ka publikuar një dokument në osmanisht, sipas të cilit është dokument nga arkivat osmane, ku Porta e Lartë jep përgjigje mbi veprimtarinë e Ismail Qemalit në prag të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë.

Nexhmedin Spahiu:  Dokumenti i mëposhtëm është nga arkivat osmane dhe mban datën 27 nëntor 1912. 

Është një vendim i kabinetit qeveritar osman i nënshkruar nga anëtarët e këtij kabineti si përgjigje në pyetjen e shtruar nga kryekomandanti osman i Vilajetit të Janinës, Esat Pashë Janina. 

Ai kërkon nga qeveria e Stambollit një udhëzim se çfarë duhet të bëjë me Ismail Qemal Vlorën dhe bashkëpunëtorët e tij të cilët kishin lënë Durrësin dhe priteshin nga çasti në çast të mbërrinin në Vlorë për të mbajtur një kuvend mbi çështjen e Shqipërisë.

 Përgjigja e Stambollit ishte e qartë: MOS E PENGONI. E KA PAJTIMIN TONË.

MV., 171/53, 17.12.1330 (27 nëntor 1912)