Standard.al
Daily Archives

5 October, 2018

NË KUJTIM TË RAJKOS

Kisha vite që mendoja të hidhja në letër historinë e Rajkos, emigrantit malazez që u largua nga kjo jetë diku në fillim të viteve…