Standard.al

Parlamenti hap punimet, ja rendi i ditës…

0

Kuvendi i Shqipërisë hap pasditen e sotme, në orën 17:00, Sesionin e III–të të Legjislaturës së IX–të të Kuvendit të Shqipërisë.

Rendi i dites i njoftuar zyrtarisht është si më poshtë:

1. Hapja e punimeve te Sesionit te III-te.
2. Njoftimi i akteve normative te depozituara ne Kuvend.
3. Miratimi i procesverbalit te seances plenare te dates 23.7.2018.
4. Njoftimi/miratimi i programit 6 javor te punes se Kuvendit per periudhen 3 shtator- 12 tetor 2018.
5. Njoftimi/miratimi i kalendarit 3-javor te punimeve te Kuvendit per periudhen 3 – 21 shtator 2018.
III. Ngarkohen sherbimet e Kuvendit per publikimin e rendit te dites te seances plenare, njoftimin e anetareve te Kuvendit dhe pergatitjen e dokumentacionit parlamentar qe do te shqyrtohet.
IV. Ky urdher hyn ne fuqi menjehere.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.