Standard.al

Ja dokumenti që ka nënshkruar Rama në Londër?

0

Kryeministri Edi Rama ka nënshkruar ne Samitin e Londres një dokument në lidhje me detyrimet e Shqipërise për luftën kundër korrupsionit.

Ndër pjesët më kryesore të këtij dokumenti janë të renditura më poshtë:

1)      Ne fushën e PPP- angazhohet që:

Shpërndarja e informacionit te partneritetit publik privat për të bashkuar qeveritë, zbatimin e ligjit, rregullatorët dhe sektorin financiar për të zbuluar, parandaluar dhe frenuar pastrimin e parave të lidhura me korrupsionin.

Te ndajë informacione me shtetet e tjera lidhur me PPP-të që të sigurojë luftë efektive ndërkombëtare kundër pastrimit te parave.

Te bashkëpunojë në mënyrë aktive dhe të marrë pjesë në iniciativat e rrjetit Egmont, Rrjeti i Njësive të Inteligjencës Financiare.

2)       Prokurimi publik dhe kontratat e hapura

Të forcojë pavarësinë e procedurave te prokurimit publik

Të punojë në implementimin e parimeve, të Dhënave dhe Standardeve të Kontratave të Hapura duke u fokusuar në projekte të mëdha, si një prioritet i hershëm.

Zbatimi i Standardeve të Hapura të të Dhënave Kontraktuese si pjesë e punës së prokurimit të ri elektronik.

Te punoje me Partneritetin e Hapur Kontraktues.

Bashkimi me Partneritetin për Buxhetim të Hapur dhe angazhimi për t’u shqyrtuar sipas anketës OBP.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.