Raporti: Korrupsioni dhe taksat pengojnë lirinë ekonomike në Shqipëri

0

Korrupsioni epidemik, më i dukshëm në gjyqësor, rritja e barrës së taksave dhe përkeqësimi i ashpër i lirisë së biznesit rëndojnë mbi ekonominë e Shqipërisë, sipas raportit të Indeksit të Lirisë Ekonomike 2018, publikuar nga The Heritage Foundation.

Loading...

Shqipëria renditet e 32-ta midis 44 vendeve në rajonin e Evropës dhe rezultati i saj i përgjithshëm është nën mesataren e rajonit, por mbi mesataren botërore”, thotë Heritage Foundation në raportin e vitit 2018.

Rezultati i përgjithshëm i Shqipërisë është rritur me 0.1 pikë krahasuar me edicionin e indeksit për një vit më parë, në to 64.5 nga totali prej 100 pikësh, duke e renditur ekonominë e vendit të 65-tën në indeksin e lirisë për vitin 2018, sipas fondacionit.

Indeksi vjetor llogarit lirinë ekonomike në fusha që variojnë nga e drejta e pronësisë deri te sipërmarrja në 186 vende të botës përmes 12 faktorëve sasiorë e cilësorë të ndarë në katër kategori të gjera: sundimi i ligjit, madhësia e qeverisë, efiçenca rregullatorë dhe tregjet e lira.

“Një regjim tregtie kompetitiv i mbështetur nga një kuadër rregullator relativisht efiçent ka inkurajuar zhvillimin e një sektori sipërmarrjeje në rritje”, thotë The Heritage Foundation. “Pavarësisht progresit, nevojiten më tepër reforma, sidomos në fushën e sundimit të ligjit për të inkurajuar rritjen e lirisë ekonomike dhe siguruar zhvillim të fuqishëm ekonomik”.

Sistemi financiar mbetet relativisht i zhvilluar mirë e i qëndrueshëm, dhe sistemi bankar është i mirëpajisur, por pjesa e kredive të këqija është rritur, sipas raportit.

Për sa i përket sundimit të ligjit, Shqipëria duhet të shikojë presionin politik, intimidimin dhe burimet e kufizuara, subjekt i të cilave është sistemi gjyqësor kushtetues i pavarur.

Në fushën e efiçencës rregullatore, Shqipëria duhet të zgjidhë problemin e rregulloreve dhe të ndryshimit rregullisht të ligjeve që qeverisin aktivitetin e biznesit pa ndonjë të dhënë nga komuniteti i biznesit, sipas raportit për Indeksin e Lirisë Ekonomike 2018.

Loading...

Lini nje pergjigje