Standard.al

Në vitin 1947, dëftesat në shkollat e Shkupit gjuhë të parë zyrtare kishin shqipen, pastaj maqedonishten (DOKUMENTE)

0

Kjo është një nga dëshmitë që flet për këtë praktikë të zbatimit të gjuhës shqipe qysh në vitin 1947, kur në këtë shkollë normale  ishin paralelet me mësim në gjuhën shqipe, ndërsa tani nuk janë.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.