Standard.al

Udhëzimi: Ndryshojnë tarifat për marrjen e patentës. Ja pagesat sipas kategorive

0

Qeveria ka bërë ndryshime të reja për marrjen e patentës.  Një udhëzim i Ministrisë së Transporteve dhe asaj të Financave i publikuar në Fletoren Zyrtare, vëndosen tarifat e reja që ndryshojnë sipas kategorive të patentës. Tarifat janë si më poshtë:

a) për lejedrejtimi të kategorisë AM, A1, A2, A 3000 (tre mijë) lekë;

  1. b) për lejedrejtimi të kategorisë B1, B 4500 (katërmijë e pesëqind) lekë;
  2. c) për lejedrejtimi të kategorisë C1, C 2000 (dy mijë) lekë;

ç) për lejedrejtimi të kategorisë D1, D 3000 (tremijë) lekë;

  1. d) për lejedrejtimi të kategorive B96, BE, C1E, CE, D1E, DE 3000 (tre mijë) lekë.

Vendimi tashmë ka hyrë në fuqi pas publikimit në Fletoren Zyrtare një ditë më parë.

Udhëzimi i publikuar në Fletoren Zyrtare

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.