Standard.al

Të besuarit në fe sa vjen edhe ulet

0

Të besuarit në fe sa vjen edhe ulet.

The indipendet pas një studimi shkruan se për herë të parë në Norvegji kja më shumë mos besues në Zot sesa besues.  Ateistë 39% dhe besimtarë 37%.

Nërkohë në SHBA në një vend kun ë dollarin e ture shkruhet “Në besojmë në Zot”  besimi në krishtërim është po ashtu në rënie. Në një hartë janë renditur shkallët e mos besimit në fe ku në këto vende shumica e njërzce thonë me bindje se janë ateistë.Këto janë 6 vendet më ateiste në botë.

 

Kina: Në kinë është shënuar përqindja më e lartë e ateistëve me 40 % besues dhe 49.9 % ateistë.

Japnia:

Japonia është një tjetër vend me përqindje të lartë të mosbesuesve në Zot. Shifrat shënojnë  39% atesistë dhe vetëm 30 % besimtarë.

Ceki

Toka e romancës dallohet prej fqinjëve të saj  ku të paktën 1/5 e qytetarëve kanë thënë se janë ateistë të bindur.

Islanda

Edhe pse shumë islandezë e konsiderojnë veten Lutheranë një pjesë e vogël e qytetarëve deklarojnë se e ndjekin fene e tyre popullore.

Australi

Në Australi  thonë se janë ateistë 19% e tyre.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.