Standard.al

Cilat kafshë mund të theren për kurban e cilat jo

Kafshët te cilat mund te theren për kurban janë: lopët, devetë, dhente dhe dhite Për te qene i vlefshëm kurbani duhet ti plotësoje këto kushte: lopet duhet te kenë me shume se dy vjet, devetë me shume se pese vjet, dhentë me shume se gjashte muaj, ndërsa dhite me shume se një vjet.

Po ashtu 4 lloje te kafshëve nuk mund te theren: kafsha e verbër, kafsha e sëmure, kafsha e gjymte, kafsha e çaluar.

Ne therjen e një lope për kurban mund te marrin pjese shtate persona ,ne deve dhjete persona ,ndërkaq delja mund te theret për një person dhe familjen e tij.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.