Standard.al

Zbulo se çfarë jetë do keshë, duke lexuar dorën

0

Vijat të cilat janë të vendosura në pëllëmbën e dorës kanë një domethënie të veçantë për personalitetin tuaj. Vija e zemrës është një tregues i rëndësishëm i ndjenjave tuaja dhe çdo gjë që sillet rreth dashurisë .

Në foto janë dhënë vijat sipas asaj që mund të jeni të përfshirë dhe ju, është një tregues për ndjenja tona. Ekzistojnë katër pozicione që mund të gjenden vija e zemrës suaj, më poshtë është dhënë dhe sqarimi në lidhje me karakteristikat që përfshin kjo vijë.

Pozicioni A, nëse vija që lidhet me zemrën tuaj fillon nën gishtin e mesëm, ju keni lindur të jeni një udhëheqës, një person ambicioz, i pavarur , inteligjent dhe keni të shprehur cilësitë e gjykimit dhe vendimmarrjes. Ju jeni më pak të ndjeshem dhe të ftohtë për të tjerët.

Pozicioni B, nëse vija që lidhet me zemrën tuaj fillon në mes të gishtit tregues dhe të mesëm, atëherë ju keni konsideratë dhe jeni të sjellshëm me të tjerët. Përveç kësaj, ju jeni gjithashtu në mëdyshje dhe të kujdesshëm kur të tjerët janë të shqetësuar, por ju jeni një person i besimit. Ju keni sens të përbashkët me të tjerët kur vendosni.

Pozicioni C, në qoftë se vija qe lidhet me zemren tuaj fillon nën gishtin tregues kenitë njëjtat karakteristika si personi të cilit vijat e zemrës fillon nën gishtin e mesëmpozicioni A.

Pozicioni D, nëse vija që lidhet me zemrën tuaj fillon në mes të gishtit tregues dhe gishtit të madh, ju jeni plot durim, të kujdesushëm, qëllim mirë dhe zemërbutë. Këto fjalë mirë ju përshkruajnë me mirë juve.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.