“Barometri Konsumator” ul Shqipërinë me 5 pikë në indeksin e Ballkanit

0

 

Loading...

Të gjitha ekonomitë e Ballkanit kanë regjistruar një rritje të Indeksit të Besimit Konsumator, me përjashtim të Shqipërisë, ku treguesi ka rënë me 5 pikë. Në një shkallë nga 0 në 100, Shqipëria shënoi 38 pikë në këtë indeks, ku maten pritshmëritë aktuale dhe ato për të ardhmen, në lidhje me gjendjen e përgjithshme ekonomike të familjeve. Rezultati u përkeqësua me 5 pikë përqindje në krahasim me një vit më parë. Kjo është pasqyruar në rezultatet e “Barometrit të Ballkanit 2016″ që ka vendosur në sitë ekzaminuese 7 mijë njerëz në Shqipëri, Bosnje-Hercegovinë, Kroaci, Malin e Zi, Kosovë, Maqedoni dhe Serbi Treguesi që ka shënuar rënien më të madhe në Shqipëri është ai i pritshmërive ekonomike kombëtare, ku vetëm 27% e të anketuarve mendojnë se në 12 muaj gjendja e ekonomisë do të jetë më e mirë, nga 35% në vitin 2015, duke qenë shteti i vetëm me përkeqësim në këtë tregues (në të gjitha vendet e tjera të rajonit, përqindja e atyre që mendojnë se situata ekonomike kombëtare do të përmirësohet është rritur). Ndonëse të anketuarit në Shqipëri janë përgjigjur pozitivisht për situatën e tyre personale, janë dukshëm më pesimistë për situatën ekonomike në përgjithësi. 32% e tyre mendojnë se do të jetë më e keqe, ndër përqindjet më të larta në rajon.

Korrupsioni është një tjetër tregues me rritje. Përqindja e të anketuarve, që e mendojnë korrupsionin si problem në ekonomi është rritur nga 15% në vitin 2015, në 35% në 2016-n, duke qenë vendi i dytë me perceptimin më të lartë për korrupsionin pas Kosovës. Megjithatë, shqetësimi kryesor i shqiptarëve mbetet papunësia, që është vlerësuar si problemi kryesor i ekonomisë për 69% të të anketuarve, nga 65% në 2015-n. Ekonomitë më të mëdha vazhdojnë të jenë më pesimiste, ndërsa ekonomitë më të vogla janë duke u përmirësuar, por priten “mrekulli”, thekson raporti. Në vitin 2015, Shqipëria dhe Mali i Zi nuk kanë pasur një vit veçanërisht të mirë, edhe pse efektet në ndjesitë e konsumatorëve ishin të ndryshme: pakënaqësia e Shqipërisë dhe pesimizmi është rritur, ndërsa në Malin e Zi pritshmëritë kane mbetur relativisht pozitive.

Loading...

Lini nje pergjigje