Standard.al

90% e të rinjve të kënaqur me jetën e tyre/ Shqipëria lë pas Francën,Italinë,Gjermaninë

0

Kush jetojnë më mirë? 90%  e të rinjve shqiptarë të kënaqur me jetën e tyre.

OBSH  ka nxjerrë së fundmi një raport ku të rinjtë nga shtete të ndryshme të botës janë shprehur në një sondazh se sa të kënaqur janë me jetesën e tyre në vendin ku jetojnë. Zakonisht janë të rinjtë e vendeve më të zhvilluara ata që prehen për një kënaqësi në nivele më të larta,port ë dhënat e mbledhura nga raporti I Organizatës Botërore të Shëndetit tregojnë të kundërtën. Ne vendet me zhvillim më të vogël të rinjtë kanë shfaqur një përqindje tepër të lartë të faktit që janë të kënaqur me jetëm e tyre. Sipas hartës së përpiluar të rinjtë në Shqipëri shfaqin një nivel  90% të kënaqësie të jetës që bejnë . në këtë raport janë pyetur të dyja gjinitë. Të rinjyë 15 vjecarë shfaqen jo vetëm mëtë kënaqur se bashkëmoshatarës e tyre por sidomos gjinia femërore shfaq në nivel më të lartë këtë sesa vendet e zhvilluara europiane si Italia, Franca, Gjermania. Në studim u anketuan 220 mijë të rinj nga 42 vende të ndryshme të Europës. Nuk bëhen të ditura arsyet e këtij studimi, por ajo që vërtet bie në sy është se të rinjtë shqiptarë me sa duket kënaqen me pak.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.