Standard.al

15 tipare që ka çdo njeri i suksesshëm

0

Suksesi është diçka shumë e mprehtë. Për ta arritur duhet të keni durim, pikëpamje pozitive dhe aftësinë për të qënë i hapur më te tjërët.

Brightside ka hartuar një guidë për t’iu ndihmuar të kuptoni më qartë se si një person i suksesshëm dallon nga një jo i suksesshëm.

Njerëzit e suksesshëm: Tregojnë mirënjohje dhe bëjnë komplimente
Njerëzit e pasuksesshëm: Kritikojnë të tjerët pa arsye

Njerëzit e suksseshëm: Dinë si të falin
Njerëzit e pasuksesshëm: Mbajnë mëri

Njerëzit e suksseshëm: Jetojnë për të tashmen
Njerëzit e pasuksesshëm: Jetojnë në të kaluarën

Njerëzit e suksseshëm: Mbajnë përgjegjësi për gabimet e tyre
Njerëzit e pasuksesshëm: Fajësojnë të tjerët për to

Njerëzit e suksseshëm: Ndajnë informacion
Njerëzit e pasuksesshëm: Mbajnë sekrete

Njerëzit e suksseshëm: Përhapin ndjenja pozitive
Njerëzit e pasuksesshëm: Shprehin ndjenja negative

Njerëzit e suksseshëm: Flasin për ide
Njerëzit e pasuksesshëm: Bëjnë thashetheme për të tjerët

Njerëzit e suksseshëm: Festojnë fitoret apo arritjet me të tjerët
Njerëzit e pasuksesshëm: Marrin të gjithë meritat për vete

Njerëzit e suksseshëm: Janë gjithmonë gati për sfida
Njerëzit e pasuksesshëm: Janë të frikësuar nga ndryshimet

Njerëzit e suksseshëm: Shpresojnë që të gjithë të jenë të suksesshëm
Njerëzit e pasuksesshëm: Shpresojnë në fshehtësi që të tjerët të dështojnë

Njerëzit e suksseshëm: I marrin parasysh pikëpamjet e të tjerëve
Njerëzit e pasuksesshëm: Mendojnë vetëm për të vetat

Njerëzit e suksseshëm: Vendosin qëllime për veten e tyre
Njerëzit e pasuksesshëm: Kurrë nuk vendosin qëllime

Njerëzit e suksseshëm: E dinë çfarë duan
Njerëzit e pasuksesshëm: Nuk e dinë se çfarë duan

Njerëzit e suksseshëm: Janë gjithmonë duke mësuar diçka
Njerëzit e pasuksesshëm: Mendojnë se i dinë të gjitha

Njerëzit e suksseshëm: Lexojnë libra
Njerëzit e pasuksesshëm: Shohin TV

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.