“Historia amerikane në sytë e adoleshentëve” në Muzeun Kombëtar

0

muzeu-historik-kombetar-sknderbeuAmbasada amerikane dhe Muzeu Historik Kombëtar kanë nisur punënë për implmentemin e projektit “Historia Amerikane në sytë e adoleshentëve”. Ky projekt do të pajisë nxënësit me aftësitë e të menduarit kritik nëpërmjet hartimit të projekteve, vizitave në muze dhe bisedave me historianë e specialistë të fushës. Në fund nxënësit do t’i nënshtrohen një konkursi me prezantime me postera do të pajisen me çertifikata nga MAS dhe Ambasada Amerikane. Etapën e parë të këtij projekti e çelën nxënësit e shkollës së mesme të gjuhëve të huaja “Asim Vokshi”

Loading...