Standard.al

Raportet e OKB/ Eksodi i shqiptarëve drejt BE-së, fundvitet 2011 dhe 2013 shënuan ndryshimin

0

ILIR SINANAJ

Nga viti 2012 e deri në vitin 2014 numri i azilkërkuesve nga Shqipëria drejt 44 vendeve të industrializuara është rritur ndjeshëm, sipas analizës së 3 raporteve të Komisionit tëtë Drejtave të Njeriut të Organizatës së Kombeve të Bashkuara (UNCHR) për nivelin e kërkimit të azilit, përkatësisht të publikuar në data 21 mars 2012, 21 mars 2014 dhe 26 mars 2015. Duke iu referuar këtyre raporteve, vendet më të pëlqyera nga shqiptarët për të kërkuar azil janë me shumicë dërrmuese ato të Bashkimit Evropian. Sipas raportit për vitin 2014 (UNCHR, AsylumLevelandTrends in the IndustrializedCountries), Shqipëria nga viti 2010 deri në vitin 2014, ka kaluar përkatësisht nga vendi i 35-të në vendin e 12-të, për sa u përket vendeve të origjinës me numrin më të madh të azilkërkuesve drejt 44 vendeve të industrializuara (për rastin e azilkërkuesve shqiptarë janë vendet e BE-së).

 

Raporti për vitet 2011 – 2012

Ka qenë pikërisht gjatë viteve 2011 dhe 2012, kur ka pasur një rritje të theksuar të azilkërkuesve nga Shqipëria drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Sipas raportit për vitin 2012 (UNCHR, AsylumLevelandTrends in the IndustrializedCountries), në vitin 2011 nga Shqipëria drejt BE-së 2848 shqiptarë në total kishin aplikuar për azil, ndërsa në vitin 2012 edhe 6853 shqiptarë të tjerë gjithashtu aplikuan për azil. Rritja ishte 141%.

Gjatë viti 2011, periudha me kërkesat mëtë shumta të shqiptarëve për azildrejt Bashkimit Evropian ishte 3-mujori tetor – dhjetor, kur u regjistruan 1339 kërkesa ose mbi 45% tëtë gjitha kërkesave të këtij viti. Edhe për vitin 2012, periudha tetor – dhjetor shënoi numrin më të madh të kërkesave të shqiptarëve për azil në vendet e Bashkimit Evropian, pra 2291.

 

Raporti për vitet 2012 – 2013

E riparë në raportin e vitit 2013 (UNCHR, AsylumLevelandTrends in the IndustrializedCountries), numri i azilkërkuesve shqiptarë drejt BE-së, për vitin 2012 ishte 6883. Për vitin 2013, po sipas këtij raporti, numri i kërkesave të shqiptarëve për azil u rrit me 54%, krahasuar me një vit më parë. E thënë ndryshe në vitin 2013, drejt BE-së u nisën 10,599 shqiptarë.

Periudha me fluksin më të madh të azil kërkuesve nga Shqipëria drejt BE-së ishte periudha e muajve tetor – dhjetor. Gjatë kësaj periudhe kërkuan azil 3,720 persona ose rreth 60% më shumë se sa periudha tetor – dhjetor 2012.

 

Raporti për vitet 2013 – 2014

Duke iu referuar raportit për vitin 2014 (UNCHR, AsylumLevelandTrends in the IndustrializedCountries), numri i azilkërkuesve nga Shqipëria drejt Bashkimit Evropian ishte 16,029 ndërsa shifrat e ripara për vitin 2013 ishin 10,586 azilkërkues. Rritja e numrit tëazilkërkuesve nga Shqipëria drejt Bashkimit Evropian ishte 51%.

 

Kush e zgjedh Shqipërinë për azil

Në Shqipëri gjithashtu ka pasur kërkesa për azil, kryesisht nga Siria dhe Irani. Kështu, sipas të dhënave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në vitin 2013 në vendin tonë kishte 197 kërkesa azili nga shtetas iranianë dhe 24 kërkesa nga shtetas sirianë.

 

44 vendet e industrializuara

Këto përfshijnë 28 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Mali i Zi, Serbia dhe Kosova (duke qenë se është raport i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Serbia dhe Kosova janë llogaritur bashkë),Maqedonia, Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia, Zvicra, Turqia, Australia, Zelanda e Re, Japonia, Koreja e Jugut, Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

 

 

Vendi 2010 2011 2012 2013 2014
Siri 20 13 2 1 1
Irak 4 3 7 3 2
Afganistan 2 1 1 4 3
Serbi dhe Kosovë 1 4 3 5 4
Eritre 11 10 10 8 5
Pakistani 8 5 5 6 6
Kinë 3 2 4 10 7
Nigeri 9 9 12 11 8
Iran 7 6 8 9 9
Somali 6 8 9 7 10
Rusi 5 7 6 2 11
SHQIPËRI 34 35 17 12 12
Pa shtetësi 24 36 28 13 13
Ukrainë 57 58 53 52 14
Meksikë 17 12 11 14 15

15 vendet nga erdhi numri më i madh i azilkërkuesve drejt 44 vendeve të industrializuara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azilkërkues nga Shqipëria 2013 – 2014

 Në 44 vendet e industrializuara
Viti Ndryshimi vjetor
2013 2014
11,295 17,026 + 51%

 

Në vendet e Bashkimit Evropian (28)
Viti Ndryshimi vjetor
2013 2014
10,586 16,029 + 51%

 

Azilkërkues që kanë aplikuar në Shqipëri

Viti
2010 2011 2012 2013 2014
10 20 20 230 430

 

 

 

 

 

Azilkërkues nga Shqipëria 2012 – 2013

Në 44 vendet e industrializuara
Viti Ndryshimi

 vjetor

2012 2013
7,728 11,278 + 46%

 

 

Në vendet e Bashkimit Evropian  (28)
Viti Ndryshimi vjetor
2012 2013
6,883 10,599 + 54%

 

Azilkërkues nga Shqipëria në 2013

Në 44 vendet e industrializuara
Janar – Mars Prill – Qershor Korrik – Shtator Tetor – Dhjetor Totali
2,276 2,642 2,640 3,720 11278

 

Në vendet e Bashkimit Evropian (28)
Janar – Mars Prill – Qershor Korrik – Shtator Tetor – Dhjetor Totali
2,097 2,460 2,477 3,565 10,599

 

Në Kanada dhe SHBA
Janar – Mars Prill – Qershor Korrik – Shtator Tetor – Dhjetor Totali
98 112 82 57 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azilkërkues nga Shqipëria 2011 – 2012

Në 44 vendet e industrializuara
Viti Ndryshimi vjetor
2011 2012
3,356 7,698 + 129%

 

Në vendet e Bashkimit Evropian (27)
Viti Ndryshimi vjetor
2011 2012
2,848 6,853 + 141%

 

Azilkërkues nga Shqipëria në 2011

Në 44 vendet e industrializuara
Janar – Mars Prill – Qershor Korrik – Shtator Tetor – Dhjetor Totali
500 593 786 1,477 3,356

 

Në vendet e Bashkimit Evropian
Janar – Mars Prill – Qershor Korrik – Shtator Tetor – Dhjetor Totali
383 482 644 1,339 2,848

 

Në Kanada dhe SHBA
Janar – Mars Prill – Qershor Korrik – Shtator Tetor – Dhjetor Totali
95 96 103 109 403

 

Azilkërkues nga Shqipëria në 2012

Në 44 vendet e industrializuara
Janar – Mars Prill – Qershor Korrik – Shtator Tetor – Dhjetor Totali
988 2,124 2,027 2,559 7,698

 

Në vendet e Bashkimit Evropian
Janar – Mars Prill – Qershor Korrik – Shtator Tetor – Dhjetor Totali
816 1,922 1,824 2,291 6,853

 

Në Kanada dhe SHBA
Janar – Mars Prill – Qershor Korrik – Shtator Tetor – Dhjetor Totali
138 131 128 170 567
Viti Totali i azilkërkuesve
2010 2011 2012 2014
10 20 230 430 710

Azilkërkues që kanë aplikuar në Shqipëri

 

 

 

 

Azilkërkues në Shqipëri në vitin 2013
Vendi i origjinës Aplikues
Irani 197
Siri 24
Peru 1 deri në 4
Kinë 1 deri në 4
Mali i Zi 1 deri në 4
Bosnje-Hercegovinë 1 deri në 4
Gambia 1 deri në 4

 

 

Azilkërkues në Shqipëri në vitin 2012
Vendi i origjinës Aplikues
Serbi dhe Kosovë 8
Somali 1 – 4
Irak 1 – 4
Algjeri 1 – 4
Bangladesh 1 – 4
Pakistan 1 – 4azilante ne gjermani

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.