Standard.al
Daily Archives

13 April, 2015

Parimet e masonerisë

“Nëse dëshirojmë që të gjitha civilizimet njerëzore t’i nënshtrojmë për disa qëllime më “TË LARTA”, së pari do t’ua marrim fuqinë…