Standard.al
Daily Archives

2 March, 2015

Enigmat e qytetërimit Kelt

Të rënë nën goditjet e Perandorisë Romake, pasi sunduan shumë vende të Europës për më tepër se 800 vjet, popujt dhe fiset kelte,…

Njeriu që ka vdekur dy herë

Një burrë që ka vdekur dy herë, njëherë nga një aksident me motoçikletë, herën tjetër nga një overdozë analgjezikësh u përgjigjet…