Standard.al
Daily Archives

11 December, 2014

Influencimi i njeriut

Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm se si të qenit pjesë e një grupi shoqëror, në njëfarë mënyre reflekton një pjesë të personalitet…