Standard.al
Daily Archives

3 December, 2014

Si të planifikosh një projekt

Çelësi për një projekt të suksesshëm është në planifikimin e tij. Krijimi i një plani të projektit është gjëja e parë që duhet të…

Formulat e investimit

Ka dy metoda, STAR dhe CAR, dhe të dyja mund të përdoren gjatë intervistave të sjelljes, që nënkuptojnë intervistat që…