Standard.al
Daily Archives

24 November, 2014

Hunët, fisi që jeton 120 vjet

Hunët janë një popull i vjetër që jetojnë në kufirin midis Pakistanit dhe Indisë. Ata njihen për jetëgjatësinë e tyre, sepse…