Standard.al
Daily Archives

17 November, 2014

Magjia e Zezë

Akoma gjendën njerëz që e njohin sekretin e saj dhe të cilët janë të gatshëm, natyrisht, për interes financiar, që shërbimet e…