Standard.al
Daily Archives

2 October, 2014

Psikologjia e propagandës

Në kohën e thyerjeve shpirtërore të njerëzve, në rrethana të mjerueshme sociale dhe ekonomike, në situata jo të qeta, në goditje…