Standard.al
Daily Archives

1 June, 2014

Sterjo Spasse dhe miqtë

Sadik Bejko Në këto shënime do të ndalem mbi marrëdhëniet e Sterjo Spasses me rrethin e tij miqësor. Në çfarë do të them,…