Standard.al
Daily Archives

28 April, 2014

Misteri i vdekjes klinike  

Kur flasim për vdekjet klinike kjo varët se cilin hulumtues e dëgjoni, a është kjo një kalim universal nga globi i jonë, apo…