Standard.al
Daily Archives

17 April, 2014

SUPLEMENT/ NE & LIGJI

MASAT E SIGURIMIT Masat e sigurimit janë masa që kufizojnë lirinë e një personi të dyshuar për një vepër penale ose masa që…