Standard.al
Daily Archives

3 April, 2014

SUPLEMENT/ NE & LIGJI

E drejta për jetën  E drejta e jetës kryeson katalogun e të drejtave kryesore në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë (neni 21 i…