Standard.al
Monthly Archives

February 2014

KU ËSHTË GUCIA?!

Ramiz LUSHAJ    1. Ku është Gucia?! Si kushtrim, dhimbje e huti e lëshova këtë pyetje në “qytetin e Kelmendit” sapo e pashë…