Standard.al
Daily Archives

29 September, 2013

Astrologjia dhe shëndeti

Dega e astrologjisë, e cila merret me ndikim e trupave qiellorë në shëndetin tonë, quhet astromjekësi (astomedicinë). Shenjat…