Standard.al
Daily Archives

23 September, 2013

Ai kuptojnë bimët njerzit

Bimët, në krahasim me botën më të ulët minerale, janë substanca më të avancuara të cilat në pjesën e vetë të ndërtimit jo material…