Standard.al
Daily Archives

18 May, 2013

Lumină din lumină

Vëllimi “Ditë nga drita” u promovua në festivalin “Lucian Blaga” në Sebesh (Rumani). Filozofi rumun Lucian Blaga në gjuhën shqipe…