Standard.al
Daily Archives

24 March, 2013

Studime

Anoreksia ndikon në shikim Duke e analizuar gjendjen e pikës së verdhë që gjendet në afërsi të qendrës së retinës, përndryshe…