Standard.al
Daily Archives

9 February, 2013

Një vendim i drejtë

Çelo Hoxha Demokracia shqiptare është e re, institucionet nuk e kanë autoritetin e duhur që vendimet e tyre të priten pa…