Standard.al

ALUIZNI, emrat e 3000 përfituesve që marrin tapitë

Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale ka publikuar emrat e 3000 përfituesve të rinj të cilët do të marrin tapitë. “Standard” publikon të plotë listën me emrat e shpërndara në çdo qark. Pas përgatitjes së këtij dokumentacioni, nga ana e agjencisë bëhet përllogaritja e faturës financiare që duhet paguar për të përfituar lejen dhe, pas paraqitjes së vërtetimit bankar të pagesës, atëherë vijohet me procedurat e regjistrimit në hipotekë të ndërtimit. ALUIZNI bën me dije se aktualisht është duke punuar në gjithë strukturat e tij me dosjet e marra në dorëzim për të përfunduar procesin e legalizimit sipas afateve ligjore të përcaktuara. ALUIZNI, shpreh bindjen se në vitin 2013 do të përmbyllë këtë proces dhe për realizimin e tij, vazhdojmë të ftojë ndërtuesit informalë të japin kontributin e tyre duke u bërë pjesë aktive e arritjes së këtij objektivi.

Listën e plotë e gjeni tek gazeta “Standard”

Comments are closed.